1. Eutanázia pre beznádejne trpiace deti v Holandsku 2. Podozrivé delenie dotácií z fondu pre rodovú rovnosť 3. Návrh na zákaz konverznej terapie v EÚ 4. Otázniky okolo nových členov Rady OSN pre ľudské práva 5. Otvorený list na podporu trans ľudí 6. Odmietnutie trestného oznámenia za dúhovú vlajku na soche pápeža. 7. Ničenie rozprávkových kníh, ktoré scitlivujú deti voči LGBTI ľuďom v Maďarsku 8. Návrhy na zrušenie dlhu vysoko zadlžených rozvojových krajín

O všetkých farbách života s Luciou Plavákovou a Ondrejom Prostredníkom

Prinášame rozhovory so zaujímavými hosťami a hosťkami o každodenných starostiach a radostiach menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva. Diskutujme spolu o ľudských právach, rodovej rovnosti, ale aj o iných témach pestrých životov ľudí okolo nás.