Pestré správy #14

1. Slovensko sa nepridalo k podpore LGBTI ľudí, ktorí v Poľsku čelia útokom a diskriminácii
2: Agentúra FRA vydala správu o dopadoch korona krízy na rómske komunity
3. India pokročila v ochrane práv transrodových ľudí
4. Autistickým deťom chýba podpora zo strany štátu
5. 162 gréckych párov rovnakého pohlavia podalo na ESĽP sťažnosť voči Grécku 
6. Britská komisia pre rodovú rovnosť konštatuje, že dopady krízy zasiahli najviac znevýhodnených
7. Blokovanie hlasovania o sprísnení interrupcií bolo závislé na hlasoch fašistov
8. Pri obmedzení omší sa cirkev postavila nad štát
9. Pápež chce zaviesť ekocídu ako ôsmy smrteľný hriech
10. Belgicko má prvú transrodovú osobu na pozícii ministerky v Európe