Pestré správy #4

1. V Thajsku sa črtá prijatie partnerstiev pre páry rovnakého pohlavia
2. Poľsko odstupuje od Istanbulského dohovor
3. ESĽP a sedem poľských prípadov diskriminácie párov rovnakého pohlavia
4. Dopady korona krízy na počet hladujúcich vo svete
5. Cirkev otvorená LGBTI ľuďom v Rwande