Pestré správy #5

1. LGBT free zóny v Poľsku
2. Práva transrodových ľudí v Rusku vo veľkom ohrození
3. Iniciatíva nemeckých cirkví k prehodnoteniu koloniálnej minulosti 
4. Projekt dostupného bývania pre ľudí bez domova v Bratislave
5. Práva žien v rukách právničky KBS
6. Vlog dvoch nemeckých evanjelických faráriek, ktoré žijú v manželstve