Pestrý správy #3

1. Zneužívanie LGBTI ľudí v politickej kampani
2. Rozhodnutie ESĽP vo veci uznania rodovej identity transrodových ľudí
3. Návratová politika EÚ
4. Čo prinieslo hlasovanie o sprísnení slovenského interrupčného zákona
5. Evanjelickí biskupi adresovali farárke Anne Polckovej výzvu týkajúcu sa LGBTI ľudí